Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων Με Προσωπική Εργασία

Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων

Η ορθή λογιστική παρακολούθηση, εγγυάται την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης σας. Η ανάλυση, κατάταξη και καταγραφή των οικονομικών γεγονότων της επιχείρησης σας, έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη και έγκυρη παροχή πληροφοριών, τόσο προς τα ελεγκτικά όργανα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όσο και προς εσάς για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

Βασικός στόχος του λογιστικού γραφείου Κωνσταντίνος Θαλασσινός είναι να σας παρέχουμε πλήρως καθετοποιημένες λογιστικές υπηρεσίες, με ότι αυτό συνεπάγεται για κάθε επιχείρηση ξεχωριστά. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και αυτό αποτελεί για μας όχι μόνο προτεραιότητα αλλά και πρόκληση. Έχουμε τις γνώσεις, τα μέσα αλλά και την διάθεση να σας παρέχουμε υπηρεσίες και λύσεις που θα κάνουν την διαχείριση της επιχείρησής σας εύκολη και δημιουργική.

Ενδεικτικές Υπηρεσίες

Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων (πρώην Β’ κατηγορίας)․

Τήρηση Διπλογραφικών βιβλίων (πρώην Γ’ κατηγορίας)․

Τήρηση βιβλίων Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και Σωματείων․

Τήρηση βιβλίου Απογραφής Εμπορευμάτων για τις υπόχρεες επιχειρήσεις

Μετατροπή ΕΓΛΠ σε ΕΛΠ

Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο