Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων και Φορολογικών Δηλώσεων

Αναλαμβάνουμε

την ανάλυση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων κάθε επιχείρησης στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης ή όποτε ορίζεται από το νόμο.

Οι υπηρεσίες που αφορούν λογιστικές οικονομικές καταστάσεις είναι

  • Σύνταξη και δημοσίευση Ισολογισμού
  • Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως
  • Πίνακας διανομής κερδών
  • Ανάλυση Ισολογισμών και υπολογισμός αριθμοδεικτών για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Προσάρτημα
espa
Μετάβαση στο περιεχόμενο